U Lastinim autocentrima vrši se održavanje i servisiranje vozila, protektiranje autoguma, karoseriranje autobusa, servis WABCO uređaja, pregled i baždarenje tahografa u ovlašćenoj metrološkoj laboratoriji, kao i tehnički pregled vozila. Usluge su namenjene Lastinim poslovnim organizacijama, kao i trećim licima.

VDL Bus Servis Beograd

U okviru Autocentra Beograd od 2004. godine posluje VDL BUS Servis. To je prvi servis u Srbiji za servisiranje vozila marke Berkof i Bova. Opremljen je komjuterizovanom dijagnostičkom opremom i svim pratećim sadržajima neophodnim za kvalitetne intervencije u samom servisnom centru i tokom vožnje. Poseduje 6 kanala i 2 platoa na kojima se istovremeno može servisirati 8 vozila. Tehnička i tehnološka opremljenost obezbeđuje otklanjanje najsloženijih kvarova i na autobusima drugih marki kao što su Mercedes Benz, Setra, Ayats, Ikarbus. Servisiranje se radi za vozila u garantnom i vangarantnom roku, dvadesetčetiri časa dnevno tokom cele godine.

Lasta Bus Valjevo

Lasta Bus Valjevo je pogon za generalni remont karoserije autobusa sa primenom savremene tehnologije i ugradnjom kvalitetnih delova u svim fazama tehnološkog procesa. Pored toga, u pogonu se radi reparacija i remont sedišta za autobuse, farbanje autobusa, izrada zavesa, saniranje havarija i usluge sličnog tipa.

Servis za SOR-ova vozila i motore klase Euro 6 u Beogradu

Servis poseduje savremenu dijagnostičku opremu. Uslugu pruža za sve tipove novih autobusa marke Sor u garantnom roku do pređenih 100.000 kilometara. Pored toga, u ovom servisu radi se dijagnostika i otklanjanje kvarova, zatim generalni remont motora (klase euro 2, euro 3 i euro 5) i menjača za Sorova vozila, kao i druge usluge za poslovne celine SP Lasta.

Ovlašćeni serviser Ikarbusovih vozila

SP Lasta je ovlašćeni serviser za sve tipove vozila marke Ikarbus sa uslugom redovnog servisa prema servisnim intervalima proizvođača.

Tehnički pregled

Uslugu tehničkog pregleda sa standardnim sadržajem i savremenom opremom pružamo u Beogradu.

Usluge perionice

Posedujemo mrežu savremeno opremljenih perionica sa automatskim linijama za pranje vozila u Beogradu, Barajevu, Mladenovcu, Staroj Pazovi, Smederevu, Valjevu i Obrenovcu.

Radionica za baždarenje tahografa

U okviru Autocentra Beograd od 2005. godine nalazi se Akreditovana radionica za pregled tahografa. Radionica je osposobljena i kompletna za pregled nadzornih uređaja za kontrolu rada vozača i kretanja vozila u drumskom saobraćaju (tahografa).