“Predlog za dopunu dnevnog reda Redovne sednice godišnje Skupštine akcionara SP „Lasta” ad Beograd, Predlog odluke”

jun 16. 2021.