5533V Barajevo – S.Kraj – Karaula – Stara Lipovica – Trebež – Barajevo

dec 30. 2021.