LISTA PRIZNATIH KVALIFIKACIJA PONUĐAČA KAO POTENCIJALNIH KUPACA NEOPASNOG OTPADA, KOJI NASTAJE U POSTUPKU RASHODA IMOVINE

jun 28. 2018.

S.P. LASTA A.D.BEOGRAD obaveštava i sačinjava listu ponuđača, koji su se prijavili za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca neopasnog otpada, koji nastaje u postupku rashoda imovine, po objavljenom javnom pozivu od 11.06.2018.godine …

 

Detaljnije možete pogledati na sledećem linku:

 

1https://lastars.titandizajn.com/2018/06/lista-priznatih-kvalifikacija-ponudaca-kao-potencijalnih-kupaca-neopasnog-otpada-koji-nastaje-u-postupku-rashoda-imovine/