IZMENE NA PRIGRADSKIM I LOKALNIM LINIJAMA TOKOM ŠKOLSKOG RASPUSTA

dec 18. 2020.

Po nalogu Sekretarijata za javni saobraćaj, od ponedeljka 21.12. 2020. do 17.01.2021. godine na prigradskim i lokalnim linijama na teritoriji grada Beograda, za vreme trajanja zimskog školskog raspusta, biće izvršene izmene redova vožnje.

Izmene na linijama PO AVALA

UKIDA SE LINIJA:

 593-Banovo Brdo-Meljak-Šiljakovac-Taraiš, radnim danom

UVODE SE DODATNI POLASCI NA LINIJI:

591-Banovo Brdo -Vranić –Taraiš u 13: 30 i 17:30 časova iz Taraiša, radnim danom

 

Izmene na linijama RJ LASTA BARAJEVO:

 UKIDAJU SE LINIJE:

5529A-Barajevo AS-Manić-Barajevo, radnim danom

5530B-Barajevo-Rašić Kraj-Šiljakovac-Barajevo, radnim danom

5529B-Barajevo AS-Manić-Rožanci, radnim danom

5529V-Barajevo AS-Spasovina-Rožanci, radnim danom

5525 – Barajevo-Drlupa-Rogača, radnim danom

5525B–Rogača-Sopot-Sibnica-Barajevo, radnim danom

5530V–Barajevo-Šilj-Taraiš-Dubrave-Guncati-Barajevo, radnim danom

Planirani polazak na liniji 5530G Barajevo-Guncati-Vranić-Šiljakovac u 15:50 časova ne svraća u zaseok Dubrave, radnim danom.

UKIDAJU SE POLASCI NA LINIJAMA:

5533B-Barajevo-Nenadovac-Trebež-Barajevo u 11:45 časova, radnim danom

5520A-Barajevo-Baćevac-Boždarevac-Barajevo u 13:00 časova, radnim danom

UVODI SE DODATNI  POLAZAK NA LINIJI:

 5529C-Barajevo-Rožanci-Manić-Barajevo u 06:20 časova radnim danom.

 

Izmene na linijama PO MLADENOVAC

UKIDAJU SE LINIJE:

41021-Mladenovac-Dol. Šešira-V. Krsna, radnim danom

41422- Velika Krsna-Beluće-Mladenovac, radnim danom

4121A-Mladenovac-Klenac-Jagnjilo, radnim danom

4125-Mladenovac-Međulužje-Selters-Mladenovac, radnim danom

4142-Mladenovac-Selters-Pružatovac, radnim danom

4113B-Glišići-Rabrovac-Klenac-Mladenovac u 06:35 časova,radnim danom

UKIDAJU SE POLASCI NA LINIJAMA:

4410-Sopot-Mladenovac iz Sopota u 07:50; 08:10; 13:30; 14:00, iz Mladenovca u 07:20; 07:20; 07:20; 13:00; 13:30 časova, radnim danom

Napomena: Polazak na liniji 4410 u 08:00 časova iz Sopota za vreme zimskog raspusta realizuje RJ Sopot

4101-Mladenovac-Kovačevac-Velika Krsna (okretnica) u 07:45 časova, radnim danom

4102-Mladenovac-Beluće-V. Krsna u 06:50 časova, radnim danima

4113V-Mladenovac-Rabrovac-Glišići u 05:55 časova, radnim danom

4121-Mladenovac-Klenac-Jagnjilo u 07:10 časova iz Jagnjila, radnim danom

4141-Mladenovac-Velika Ivanča (Strugara) iz Mladenovca u 07:05 i 12:10, iz Velike Ivanče u 07:50 i 12:55 časova, radnim danom

UVODE SE DODATNI POLASCI NA LINIJI:

4123-Mladenovac-Klenac-Maroševac-Šume u 06:30 iz Mladenovca  i 07:25 časova iz Šuma, radnim danom

UKIDA SE LINIJA:

 494A-Mladenovac-Mali Požarevac-Senaja-Beograd radnim danom i subotom

UVODI SE LINIJA:

 494-Mladenovac-Senaja-Beograd, radnim danom i subotom

Izmene ne linijama RJ SOPOT

UKIDAJU SE LINIJE:

4404A-Sopot-Sibnica (Groblje), radnim danom

4404B-Sopot-Mirosaljci-Sibnica (Groblje), radnim danom

4404D-Sopot-Slatina trafo-Sibnica, radnim danom, subotom i nedeljom

4406B-Sopot-Rogača-Drlupa-Slatina-Sibnica, radnim danom, subotom i nedeljom

4414-Sopot-Mala Ivanča-Mali Požarevac-Senaja, radnim danom

4415-Sopot-Stanojevac-Mali Požarevac-Senaja, radnim danom

4428-Sopot-Drlupa-Slatina-Barajevo, radnim danom

UKIDAJU SE POLASCI NA LINIJAMA:

4402-Sopot-Parcani-Babe-Stonjik-Dučina-Stojnik u 13:15 časova iz Sopota, radnim danom

4433—Sopot-Dučina-Stojnik u 17:30 časova iz Sopota, radnim danom, polazak je privremeno uspostavljen

44331-Sopot-Stojnik u 18:15 časova iz Stojnika, radnim danom, polazak je privremeno uspostavljen

44331-Sopot-Stojnik u 14:45 časova iz Stojnika, radnim danom

44141-Sopot-Mala Ivanča-Mali Požarevac u 12:00; 14:10 i 19:30 časova iz Sopota,

  uvodi polazak u 06:20 časova iz Malog Požarevca radnim danom

4415A-Sopot-Stanojevac-Mali Požarevac u 12:40;14:45 i 20:10  časova iz Malog Požarevca, a uvodi se polazak u 05:40 časova iz Sopota radnim danom

4405-Sopot-Centar-Nemenikuće u 07:20 i 12:40 časova iz Sopota, a u 07:40 i 13:00 časova iz Nemenikuća, radnim danom

4408-Sopot-Tresije-Rogača (Mala Ćuprija) u 06:15 iz Sopota i u 06:45 časova iz Rogače, radnim danom

4410-Sopot-Mladenovac u 08:30 časova iz Sopota, a polazak u 08:00 iz Sopota koji tokom godine realizuje Lastina poslovna organizacija iz Mladenovca, za vreme raspusta realizuje RJ „Sopot“

4411-Sopot-Đurinci u 13:40 iz Sopota i u 14:10 časova iz Đurinaca, radnim danom

UVODI SE dodatni polazak na liniji:

4428A-Sopot-Dučina-Slatina-Barajevo u 06:20 časova iz Barajeva, radnim danom

 

Izmene na linijama PO LASTA OBRENOVAC:

UKIDAJU SE LINIJE:

922-Obrenovac-Ratari-Obrenovac, radnim danom

923V-Obrenovac-Skela-Obrenovac, radnim danom

932A-Obrenovac-Jasenak puž, radnim danom

936-Obrenovac-Baljevac-Konatice, radnim danom

938-Obrenovac-Konatice-Jasenak, radnim danom

UKIDAJU SE POLASCI NA LINIJAMA:

939A-Obrenovac-Jasenak-Baljevac (Ibarska magistrala) u 06:35 časova iz Obrenovca, radnim danom

971-Obrenovac-Grabovac (D. Kraj) u 13:05 časova iz Obrenovca, radnim danom

924-Obrenovac-Ušće-Obrenovac u 05:30 časova iz Obrenovca, radnim danom

901-Obrenovac-Zabrežje u 19:00 iz Obrenovca i u 19:15časova  iz Zabrežja, radnim danom i vikendom, a

uvode polasci: iz Zabrežja u 21:15 i Obrenovca u 21:30 časova nedeljom

902-Obrenovac-Mladost u 20:10 časovaiz naselja Mladost, radnim danom i vikendom, a

uvodi  iz polazak iz naselja Mladost u 20:55 časova

903-Obrenovac-Urovci-Krtinska-Mladost u 19:35 iz Obrenovca, radnim danom i vikendom, a

uvodi polazak iz Obrenovca u 20:20 časova vikendom.

934-Obrenovac-Baljevac Ibarska u 05:00 iz Obrenovca i u 05:35 i 07:40 iz Baljevca, a uvode  polasci u 04:45 iz Obrenovca i 13:45 časova iz Baljevca, radnim danom

932-Obrenovac-Jasenak-Obrenovac u 05:15 i 12:10 iz Obrenovca, a uvodi se polazak u 07:00 časova iz Obrenovca, radnim danom

Uvode se dodatni polasci na liniji 939 Obrenovac-Jasenak-Baljevac u 12:45 iz Obrenovca i u 05:20 časova iz Baljevca, radnim danom