Izveštaj sa održane ponovljene godišnje Skupštine akcionara SP “Lasta”

maj 25. 2012.

Dokument u PDF formatu