Saobraćajno preduzeće „Lasta” je javno akcionarsko društvo. Upravljanje  društvom  je organizovano kao dvodomno.

Organi društva su:

 1. Skupština akcionara
 2. Nadzorni odbor
 3. Izvršni odbor
 4. Generalni direktor

Skupštinu čine vlasnici akcija (akcionari), odnosno njihovi predstavnici – punomoćnici. U vlasništvu pravnih lica je 76,45% akcija, a u vlasništvu fizičkih lica odnosno malih akcionara je 23,55% akcija.

NADZORNI ODBOR SP „LASTA” AD BEOGRAD 

Predsednik Nadzornog odbora

 1. Saša Milićević, dipl. ekon. – menadžer u bankarstvu;

Članovi Nadzornog odbora SP „Lasta” ad Beograd:

 1. Miodrag Anđelković, dipl. menadžer;
 2. Dragana Zec, dipl. inž. saobraćaja;
 3. Zlatomir Gnjidić,  oficir u penziji;
 4. Dalibor Božić, mast. ekonomista;
 5. Mirko Vranešević, master ekonomista;
 6. Verka Lukić, dipl. inž. menadžmenta.

IZVRŠNI ODBOR SP „LASTA” AD BEOGRAD

Predsednik Izvršnog odbora
 1. Vladan Sekulić, dipl. menadžer
Članovi Izvršnog odbora
 1. Ivana Pavić, dipl. ekonomista – finansijski direktor;
 2. Branislav Stanković, dipl. pravnik – direktor za pravne i kadrovske poslove.
Generalni direktor SP „Lasta” ad Beograd – Vladan Sekulić, dipl. menadžer

 

Direktor za saobraćaj Predrag Lukić, dipl. inž. saobraćaja;

Sekretar društva Aleksandar Pašić, dipl.pravnik