U okviru Laste deluju dva reprezentativna sindikata, kao organizacije zaposlenih koje štite ekonomski, socijalni i profesionalni interes svojih članova putem Kolektivnog ugovora, ali  i putem  sadržajnih  programa  sindikalnih  aktivnosti.

Samostalni  sindikat  SP Lasta

Samostalni sindikat ima najdužu tradiciju u  Lasti. Organizaciono pokriva ceo sistem sa podružnicama  u svim Lastinim profitnim i poslovnim organizacijama.

Zaštitu zaposlenih i unapređenje njihovog standarda  ostvaruje putem programa za odmor i rekreaciju  u  banjskim lečilištima, planinskim centrima i letovalištima. Zatim putem  beskamatnih  novčanih  pozajmica, kupovine  robe široke potrošnje na odloženo plaćanje, organizacije  sportskih  radničkih  igara itd.

Prava i interese zaposlenih ovaj sindikat štiti učešćem u radu (kroz članstvo) Saveza samostalnih sindikata Srbije, a član je i Veća Republičkog odbora za saobraćaj  i veze.

Predsednik:  Samostalnog  sindikata  SP Lasta  je  Nebojša Mirović

Sekretar: Miloš Radojević.

Nezavisni sindikat radnika SP Lasta

Nezavisni sindikat radnika SP Lasta deluje od 1992. godine. Organizaciono pokriva sve Lastine profitne i poslovne organizacije.Suštinu delovanja čini pružanje pune zaštite zaposlenih u granicama zakonskih prava i unapređenje standarda zaposlenih kroz programe za odmor i rekreaciju u banjskim lečilištima, planinskim centrima i letovalištima, programima beskamatnih novčanih pozajmica, kupovinom robe široke potrošnje na više mesečnih rata, organizacijom sportskih radničkih igara.

Predsednik: Dejan Spasojević

Potpredsednici: Predrag Tomić i Dragan Filipović