Lasta obeležava 68 godina postojanja

apr 1. 2015.

 

Beograd, 1. April 2015. godine – Saobraćajno preduzeće „Lasta“ danas (1. april), obeležava značajan jubilej i to 68 godina postojanja na saobraćajnom tržištu. Lasta je danas lider u drumskom prevozu putnika u Srbiji, a spada i među najveće prevoznike u jugoistočnoj Evropi.
 

Davne 1947. godine Vlada Narodne Republike Srbije osnovala je državno preduzeće od republičkog značaja za autobuski saobraćaj. Od tada pa do danas „Lasta“ je neprikosnoveni lider na tržištu drumskog prevoza putnika u Srbiji i brend koji je uvek svojim putnicima pružao sigurnost, pouzdanost i kvalitet.
 

Tokom decenija postojanja prolazila je kroz razne etape koje su se odražavale na poslovanje. Lastu, kao već renomiranu kompaniju na tržištu bivše Jugoslavije, destabilizovale su neočekivane promene izazvane raspadom zemlje, ratovima i sankcijama, ali je opstala zahvaljujući požrtvovanju i odricanju svih zaposlenih u iznalaženju najboljih rešenja za normalan život i rad. Lasta je očuvala lidersku poziciju u Srbiji i regionu, ali je postala i respektibilna kompanija u Evropi.
 

Obnovom voznog parka, investicijama u izgradnji novih stanica i hala za održavanje vozila, kao i obnovi postojećih, unapređenjem svih segmenata poslovanja, Lasta je postala moderna kompanija i visokokonkurentna na tržištu.
 

Glavni strateški cilj Laste je uz održavanje liderske pozicije u zemlji i inostranstvu, otvaranje novih tržišta u regionu, unapređenje svih njenih usluga i očuvanje životne sredine. Preduzeće je posvećeno daljem napretku, primeni novih tehnologija i održavanju poverenja putnika na najvišem nivou.