Lasta u Valjevu

avg 17. 2017.

Generalni direktor SP Lasta Veljko Vukobratović sa članom NO Voislavom Vukićevićem obišao je Lastinu stanicu i autobazu u Valjevu sa rukovodiocem PO Lasta Valjevo – Tomić Radisavom.