LISTA PRIZNATIH PONUĐAČA ZA OPASAN OTPAD – ELEKTRONSKI I ELEKTRIČNI OTPAD

jun 29. 2018.

 

 

S.P. LASTA A.D.BEOGRAD obaveštava i sačinjava listu ponuđača, koji su se prijavili za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca opasnog otpada – električni i elektronski, koji nastaje u postupku rashoda imovine, po ponovljenom javnom pozivu od 19.06.2018.godine:

 

 

Detaljnije možete pogledati na sledećem linku:

 

https://lastars.titandizajn.com/2018/06/lista-priznatih-ponudaca-za-opasan-otpad-elektronski-i-elektricni-otpad/