LISTA PRIZNATIH PONUĐAČA ZA OPASAN OTPAD – ISTROŠENI OLOVNI AKUMULATORI SA ELEKTROLITOM

jun 29. 2018.

LISTA PRIZNATIH KVALIFIKACIJA PONUĐAČA

KAO POTENCIJALNIH KUPACA OPASNOG OTPADA-ISTROŠENI OLOVNI AKUMULATORI SA ELEKTROLITOM, KOJI NASTAJE U POSTUPKU RASHODA IMOVINE

S.P. LASTA A.D.BEOGRAD obaveštava i sačinjava listu ponuđača, koji su se prijavili za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca opasnog otpada – istrošeni olovni akumulatori sa elektrolitom, koji nastaje u postupku rashoda imovine, po objavljenom javnom pozivu od 11.06.2018.godine:

 

1. PD RECIKLAŽNI CENTAR M.M.L. DOO Beograd, 29.novembra 11 v

2. NEBOS iz Sevojna, Prvomajska bb

3. WEG KOLEKTOR iz Beograda, Ljutice Bogdana 1a

 

od kojih su priznate kvalifikacije sledećim ponuđačima na osnovu dostavljene tražene dokumentacije po javnom pozivu:

 

1.PD RECIKLAŽNI CENTAR M.M.L. DOO Beograd

2.NEBOS iz Sevojna, Prvomajska bb,

 

dok ponuđaču:

 

3.WEG KOLEKTOR iz Beograda, Ljutice Bogdana 1a

 

nija priznata kvalifikacija potencijalnog kupca opasnog otpada (istrošeni olovni akumulatori sa elektrolitom), koji nastaje u postupku rashoda imovine, po objavljenom javnom pozivu, jer nisu dostavili kompletnu traženu dokumentaciju i posle ostavljenog naknadnog roka.

 

 

Dopis u pdf formatu

 

LISTA PRIZNATIH PONUĐAČA ZA OPASAN OTPAD- ISTROŠENI OLOVNI AKUMULATORI SA ELEKTROLITOM.

 

Pred.Komisije za licitaciju, likvidaciju

 i otuđenje rashodovane imovine

S.P.”LASTA” A.D. BEOGRAD

                                                                                                                                  Ivica Ilić, s.r.