OBAVEŠTENJE o održanoj 18.-oj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara SP „LASTA“ a.d.

jul 2. 2014.

 

OBAVEŠTENJE o održanoj 18.-oj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara SP „LASTA“ a.d. Autoput Beograd – Niš br.4, Beograd, MB 07019734: dokumenat u PDF formatu