Obaveštenje o održanoj ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Lasta a.d.

jul 16. 2013.

 

Obaveštenje o održanoj ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Lasta a.d.: dokumenat u PDF formatu