Obaveštenje o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara SP „LASTA“ a.d.

sep 23. 2015.

 

OBAVEŠTENJE o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara SP „LASTA“ a.d. Autoput Beograd – Niš br.4, Beograd, MB 07019734: dokumenat u PDF formatu