Odluka o odlaganju vanredne sednice Skupštine akcionara S.P. „Lasta“ a.d. Beograd i sazivanju ponovljene sednice Skupštine akcionara S.P. „Lasta“ a.d. Beograd

mar 27. 2019.

 

 

 

Odluku, punomoćje i formular možete preuzeti u .pdf formatu na sledećim linkovima:

 

 

Odluka o odlaganju vanredne sednice Skupštine akcionara S.P. „Lasta a.d. Beograd i sazivanju ponovljene sednice Skupštine akcionara S.P. „Lasta a.d. Beograd

 

Punomocje-za-glasanje-za-akcionara-pravno-lice

 

Formular-za-glasanje-u-odsustvu-za-akcionara-pravno-lice

 

Punomocje-za-glasanje-za-akcionara-fizicko-lice

 

Formular-za-glasanje-u-odsustvu-za-akcionara-fizicko-lice