Odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara SP Lasta ad

jul 2. 2014.

 

Odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara SP Lasta ad održane 30. juna 2014 godine: dokumenat u PDF formatu