Odluke sa vanredne sednice Skupštine akcionara SP Lasta ad

sep 23. 2015.

 

Odluke sa vanredne sednice Skupštine akcionara SP Lasta ad održane 19. septembra 2015 godine: dokumenat u PDF formatu