Odluke sa vanredne sednice Skupštine akcionara SP Lasta ad

okt 15. 2013.

 

Odluke sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 05. oktobra 2013 godine: dokumenat u PDF formatu