OTKAZANI POLASCI NA MEĐUGRADSKIM LINIJAMA

dec 30. 2020.

Lasta u vreme praznika, 01,02 i 07. januara 2021.godine, otkazuje određene polaske u međugradskom saobraćaju.

Prvog januara 2021.godine neće se održati polasci na sledećim linijama:

Beograd-Subotica, sa polaskom iz Beograda u 04:30 h i povratkom iz Subotice u 15:00 h

Beograd-Valjevo, sa polaskom iz Beograda u 05:00 h i povratkom iz Valjeva u 07:00 h

Beograd- Kanjiža, sa polaskom iz Beograda u 05:15 h i povratkom iz Kanjiže u 05:00 h

Beograd-Sombor, sa polaskom iz Beograda u 05:30h i povratkom iz Sombora u 06:45 h

Beograd- Subotica, sa polaskom iz Beograda u 06:50 h i povratkom iz Subotice u 13:00 h

Beograd- Vrnjačka Banja, sa polaskom iz Beograda u 06:00 h

Beograd- Bujanovac, sa polaskom iz Beograda u 15:25 h i povratkom iz Bujanovca u 00:00 h

Kuršumlija- Beograd, sa polaskom iz Kuršumlije u 05:00 h

Novi Pazar- Beograd, sa polaskom iz Novog Pazara u 05:55 h

Beograd- Kuršumlija, sa polaskom iz Beograda u 05:45 h

Kragujevac- Beograd, sa polaskom iz Kragujevca u 04:50 h;

 

Drugog januara 2021.godine neće se održati polasci na sledećim linijama:

Beograd-Subotica, sa polaskom iz Beograda u 04:30 h i povratkom iz Subotice u 15:00 h

Beograd-Valjevo, sa polaskom iz Beograda u 05:00 h i povratkom iz Valjeva u 07:00 h

Beograd- Kanjiža, sa polaskom iz Beograda u 05:15 h i povratkom iz Kanjiže u 05:00 h

Beograd-Sombor, sa polaskom iz Beograda u 05:30 h i povratkom iz Sombora u 06:45 h

 

Sedmog januara 2021.godine neće se održati polasci na sledećim linijama:

Beograd-Subotica, sa polaskom iz Beograda u 04:30 h i povratkom iz Subotice u 15:00 h

Beograd-Valjevo, sa polaskom iz Beograda u 05:00 h i povratkom iz Valjeva u 07:00 h

Beograd- Kanjiža, sa polaskom iz Beograda u 05:15 h i povratkom iz Kanjiže u 05:00 h

Beograd-Sombor, sa polaskom iz Beograda u 05:30 h i povratkom iz Sombora u 06:45 h

Beograd- Kuršumlija, sa polaskom iz Beograda u 05:45 h

Kragujevac- Beograd, sa polaskom iz Kragujevca u 05:00 h

Kragujevac- Beograd- Kragujevac, sa polaskom iz Kragujevca u 04:50 h i povratkom iz Beograda u 10:00 h;

Bujanovac- Beograd- Bujanovac, sa polaskom iz Bujanovca u 00:00 h i povratkom iz Beograda u 15:25 h;

Novi Pazar-Beograd 05:55

Beograd-Vrnjačka Banja 06:00

Beograd-Subotica 04:30,15:00

OTKAZANI  POLASCI  NA  MEĐUNARODNIM  LINIJAMA

Lasta otkazuje određene polaske na međunarodnim linijama za BiH i Crnu Goru.

Sedmog januara (07.01) 2021.godine neće se održati polasci na sledećim linijama:

Beograd- Doboj, sa polaskom iz Beograda u 15:00 h i povratkom iz Doboja 08.01 2021.godine u 06:00 h;

Beograd- Herceg Novi, sa polaskom iz Beograda u 23:00 h i povratkom iz Herceg Novog u 08.01 2021.godine u 21:00 h;