POLA VEKA LASTINOG AUTOCENTRA

jul 30. 2021.

Lastin Autocentar u Beogradu danas obeležava veliki jubilej 50. godina postojanja.

Jedan od najznačajnijih događaja tokom 74. godine Lastinog poslovanja je otvaranje modernog  Autocentra u Beogradu 30. jula 1971. godine posle 24. godine od svog osnivanja. Lastina direkcija, garaža, servis za održavanje i remont vozila, posle više od dve decenije selenja po lokacijama širom Beograda, našli su se na jednom mestu, u Autocentru na novoj adresi na početku Auto-puta Beograd-Niš br.4, u ataru Malog Mokrog Luga. Prethodnih godina, preduzeće je bilo smešteno na  devet mesta u gradu, što je povećavalo troškove poslovanja i otežavalo poslovni  proces.

Sa otvaranjem Autocentra, tehnologija dnevne nege vozila bila je na najvišem nivou, pa je i tehnička ispravnost dostigla zavidnu visinu. To je bio osnovni preduslov za moderno i savremeno poslovanje, ali tu se proces razvoja ne završava, već se kreće u nabavku najsavremenijih autobusa tokom čitave decenije sedamdesetih godina. Osim ulaganja u kvalitetan vozni park i unapređenje poslovnih procesa, Lasta je nesebičnim doprinosom njenih zaposlenih kao najvrednijim resursom, ostvarila uspeh i opstala u najtežim uslovima i izazovima tokom proteklih decenija. Njihova stručnost, predanost i odanost preduzeću, učinili su Lastu uspešnom u Srbiji i prepoznatljivom na putevima evropskog kontinenta.

 

Stalnim ulaganjima u primenu novih tehnologija i trendova u poslovanju, kao i obnovi voznog parka, unapređenja uslova rada zaposlenih, Lasta je izrasla u lidera putničkog prevoza putnika u Srbiji, ali i šire.

Prateći trendove razvoja saobraćajnog tržišta i savremene standarde poslovanja, Lasta je za ovih 50. godina postojanja Autocentra, sprovodila značajna infrastrukturne projekte,vršila rekonstrukcije i opremanje svih segmenata njegovog poslovanja.

Lastin Autocentar danas je sedište Direkcije – menadžmenta koji upravlja poslovanjem preduzeća, sedište  dva udruženja Sindika,  sedište tri poslovne organizacije PO  „Lasta- Avala“ za Prigradski saobraćaj, PO „MiMS- Beograd“ za međugradski i međunarodni saobraćaj i PO „Stručne Službe“-administrativni centar preduzeća.

Autocentar u svom sastavu ima i dve Hale dnevne nege, liniju Tehničkog pregleda vozila, VDL Bus servis, Sor-servis, Ikarbus-servis, automatsku Perionicu za vozila, Radionicu za baždarenje tahografa, Centralni magacin, parking, pumpnu stanicu i Terminal za polazak turističkih autobusa.