Poseta kooperanta iz Hrvatske

dec 22. 2011.

Početkom novembra SP Lastu postili su kooperanati iz Hrvatske: Autotrans Rijeka, Brioni Pula i APP Požega. U okviru posete posebna pažnja posvećena je poslovanju na  linijama Subotica-Pula, Stara Pazova-Pula, Beograd-Poreč, Beograd-Korčula i Beograd-Pula, kao i predstojećem usklađivanju redova vožnje.