POZIV ZA VANDREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA SP LASTA AD BEOGRAD

feb 20. 2019.

 

 

Poziv, punomoćje i formular možete preuzeti u .pdf formatu na sledećim linkovima:

 

 

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara-2019

 

Punomocje-za-glasanje-za-akcionara-pravno-lice

 

Formular-za-glasanje-u-odsustvu-za-akcionara-pravno-lice

 

Punomocje-za-glasanje-za-akcionara-fizicko-lice

 

Formular-za-glasanje-u-odsustvu-za-akcionara-fizicko-lice