Predlog za dopunu dnevnog reda Redovne sednice godišnje Skupštine akcionara SP „Lasta” ad Beograd, Predlog odluke

jun 16. 2021.

Preuzmite dokument: Predlog za dopunu dnevnog reda Redovne sednice godišnje Skupštine akcionara SP „Lasta” ad Beograd, Predlog odluke

Predlog dopune DN i Predlog odluke