PRIGRADSKI I LOKALNI PREVOZ PO ZIMSKOM REDU VOŽNJE, BEZ ĐAČKIH POLAZAKA

dec 22. 2020.

Po nalogu Sekretarijata za javni prevoz, Lasta 22. decembra 2020. godine  uspostavlja prevoz na polascima u prigradskom i lokalnom saobraćaju na teritoriji grada Beograda koji su bili redukovani od 05. decembra.  Uspostavljanjem ovih polazaka, ponovo je u primeni redovan red vožnje koji važi za vreme trajanja zimskog đačkog raspusta.

Odluku o uvođenju polazaka na prigradskim i lokalnim linijama, Gradski sekreterijat za javni prevoz doneo je na osnovu zaključaka Gradskog štaba za vanredne situacije,  imajući u vidu mere predložene od starne Kriznog štaba.

Ponovo su uvedeni sledeći polasci radnim danima:

461/ Šumice-Vrčin/ 19:30; 20:10; 20:40; 21:30 časova

465/ Sopot-Stanojevac-Beograd/19:30; 20:50 časova

493/ Beograd-Mali Požarevac-Mladenovac/19:10; 20:30; 21:00; 22:30 časova

560/Banovo Brdo-Barajevo/18:55; 19:50;20:30; 21:30; 22:15 časova

581/Beograd-Lazarevac/18:30; 20:00 časova

904/Obrenovac-Surčin/19:45; 20:30 časova

591/Banovo Brdo-Vranić-Taraiš/19:00; 19:30 časova

5535/Barajevo-AS-Gaj-Novo naselje/19:35; 19:45;21:10; 21:20 časova

5519/Barajevo-Baćevac (Barajevo)/19:20 časova

863/Barič (Ambulanta)-Barička reka-Mala Moštanica-Duboko/18:30 časova

863/Barič (Ambulanta)-Barička reka-Mala Moštanica-Duboko/19:00 časova

914/Obrenovac-Bazeni-Autobaza/20:30; 21:05 časova

4408/Sopot-Tresije-Rogača (Mala ćuprija)/19:10; 19:30 časova

4411/Sopot-Đurinci/21:10;21:30 časova

Ponovo su uvedeni sledeći polasci subotom:

465/Sopot-Stanojevac-Beograd/18:30; 19:40 časova

493/Beograd-Mali POžarevac-Mladenovac/19:10; 20:30 časova

581/Beograd-Lazarevac/18:30; 20:00 časova

461/Šumice-Vrčin-Ramnice/20:40; 21:30 časova

560/Banovo Brdo-Barajevo/18:55; 20:05 časova

5535/Barajevo AS-Gaj-Novo Naselje/19:35; 19:45 časova

5524/Barajevo-Guncati/19:10; 19:40 časova

914/Obrenovac-Bazeni-Autobaza/20:30; 21:05 časova

4411/Sopot-Đurinci/18:30; 19:00 časova 

Ponovo su uvedeni sledeći polasci nedeljom:

493/Beograd-Mali Požarevac-Mladenovac/19:30; 20:45 časova

461/Šumice-Vrčin-Ramnice/20:40; 21:30 časova

560/Banovo Brdo-Barajevo/20:20; 21:00 časova

5535/Barajevo AS-Gaj-Novo naselje/21:40; 21:50 časova

5524/Barajevo-Guncati/19:10;19:40 časova

914/Obrenovac-Bazen-Autobaza/18:30; 20:30; 21:05 časova

4411/Sopot-Đurinci/18:30; 19:00 časova