Promocija linije Beograd-Linc

dec 25. 2011.

Veolija Transport Litas Požarevac i SP Lasta 27. oktobra organizovali su trodnevnu promociju novootvorene linije Begrad-Linc za novinare iz Srbije. Promovisane su destinacije Maribor i Grac.

U Mariboru je posećena srpska pravoslavna crkva „Ćirilo i Metodije” i organizovan susret sa predstavnicima Srpske štajerske zajednice i Turističke organizacije Maribora. Zatim je usledilo razgledanje najvećih znamenitosnti ovog grada, kao i obilazak poslovnog centra Velija Maribor, gde je prezentovana ušteda vode za pranje autobusa putem sistema za prečišćavanje. U Gracu je posećen istorijski centar sa Gradskom većnicom, Štajerski parlament, Eggenbery, crkvu Srce Isusovo, kao i mnoge druge znamenitosti.

U izveštajima i reportažama sa ovog putovanja, akcenat je stavljen na tri države koje povezuje ova linije, na povoljne cene karata, kao i na atraktivnost destinacija do kojih se može stići Lastinim autobusom.