Režim rada za Novu godinu na liniji Požarevac-Beograd-Beč

dec 17. 2015.

 

Zbog Novogodišnjih praznika na dan 31.12.2015. godine neće se održati polazak iz Požarevca u 15:00 časova, odnosno iz Beograda u 17:00 časova, na liniji Požarevac-Beograd-Beč.
 

Isto tako neće se održati ni polazak u 19:00 časova iz Beča na dan 31.12.2015. godine.
 

Dana 31.12.2015. godine će se održati polazak iz Požarevca u 19:30 h, odnosno iz Beograda u 21:00 h za Beč.
 

Takođe će se održati polazak iz Beča u 21:00 časova 31.12.2015. godine