REŽIM VOŽNJE NA LINIJAMA ZA HERCEG NOVI, OSIJEK I DOBOJ

dec 25. 2020.

BEOGRAD- HERCEG NOVI

Na međunarodnoj liniji Beograd- Herceg Novi, Lasta će održati planirani polazak za 30. decembar tekuće godine u terminu 23:00 h iz Beograda, a otkazuje se polazak iz Herceg Novog za 31.decembar 2020.godine u 21:00 h, koji će biti održan 1.januara 2021.godine polaskom u 21:00 h.

Od januara 2021.godine Lasta će na ovoj liniji održavati polaske svakog drugog dana, tj. neparnim datumima iz Beograda, a iz Herceg Novog parnim datumima.

BEOGRAD-DOBOJ

Otkazuju se polasci na međunarodnoj liniji Beograd-Doboj za 1.januar 2021.godine u terminu 15:00 h iz Beograda, odnosno u 06:00 iz Doboja.

Od 2.januara 2021.godine Lasta će svakodnevno saobraćati na ovoj liniji u ustaljenim terminima iz Beograda u 15:00 h, a iz Doboja u 06:00 h.

BEOGRAD-OSIJEK

Na međunarodnoj liniji Beograd-Osijek otkazuju se polasci za 1.januar 2021.godine u 06:30 h iz Beograda i iz Osijeka u 13:00 h.

Lasta će i naredne godine nastaviti da održava ovu liniju po ustaljenom režimu vožnje, dva puta sedmično: ponedeljkom i petkom (06:30 h iz Beograda i  u 13:00 h  iz Osijeka).