Saopštenje manjinskim akcionarima SP „Lasta” ad Beograd, Odluka Nadzornog odbora „Lasta” ad Beograd

jun 21. 2021.

Preuzmite dokument

SAOPŠTENJE