Sednica Nadzornog odbora SP Lasta

okt 18. 2017.

U prostorijama SP Lasta održan je redovna sednica Nadzornog odbora koju je predvodio predsednik N.O. Toni Gajić.