SP Lasta oglašava ponudu za prodaju polovnih vozila

jun 16. 2014.

 

SP Lasta oglašava ponudu za prodaju polovnih vozila putem zatvorenih pisanih ponuda.
 

Više informacija o vozilima i uslovima prodaje, ponuđači mogu dobiti ovde:
 

– Detaljna uputstva o prodaji polovnih putničkih vozila (preuzmite PDF-dokumenat)
 

– Detaljna uputstva o prodaji polovnih teretnih vozila i polovnog putničkog kombija (preuzmite PDF-dokumenat)
 

– Tehničke karakteristike putničkih vozila (preuzmite PDF-dokumenat)
 

– Tehničke karakteristike teretnih vozila (preuzmite PDF-dokumenat)