Lasta autobuska stanica Mladenovac

Autobuska stanica u Mladenovcu ima 22 perona, restoran, prodavnicu i nekoliko manjih lokala. Sagrađena je 1973. godine, a dograđena 1988. godine.
U PO Lasta Mladenovac se na 8 prigradskih linija realizuje 263 polaska radnim danom. Na 60 lokalnih linija se realizuje 345 polazaka radnim danom.
Na stanici se pružaju sledeće usluge: Izrada i dopuna Bus Plus kartica, prodaja pojedinačnih i mesečnih peronskih karata, pojedinačnih karata za autobuse u prolazu, prodaja relacijskih markica, autobuskih karata za međunarodni saobraćaj i karata za sezonske linije (Crna Gora).

Adresa: ul.Janka Katića 1, MLADENOVAC

Telefon: +381 11 8231 455 +381 11 8231 495 +381 11 8238 356

Email: as.mladenovac@lasta.rs

Lasta autobuska stanica Sopot

Radna jedinica Sopot posluje u sastavu PO „Lasta-Avala“, obavlja lokalni prevoz na teritoriji opštine Sopot i prigradski prevoz prema Beogradu. Raspolaže sa autobuskom stanicom sa 6 perona i autobazom za dnevnu negu vozila i preventivno održavanje.

RJ Sopot obavlja prevoz putnika na 12 prigradskih linija sa 137 polazaka radnim danom. RJ Sopot obavlja prevoz putnika u lokalnom saobraćaju na 32 linije sa 128 polazaka radnim danom.

Na stanici se pružaju usluge: prodaje dopune za Bus Plus i izrada kartica za Bus Plus.

Adresa: ul.Milosava Vlajića 18A,
SOPOT

Telefon: +381 11 8251 447

Email: as.sopot@lasta.rs

Lasta autobuska stanica Smederevo

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Smederevo“ i raspolaže sa 10 perona. U okviru stanice nalaze se i poslovne prostorije, restoran, lokal i kiosk. Sa njenih perona održavaju se polasci u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju. Na 27 prigradskih linija realizuje se 170 polazaka, a sa 9 gradskih linija 74 polaska. Ukupno na dnevnom nivou obavi se više od 350 polazaka, uključujući i polaske drugih prevoznika koji koriste staničnu uslugu.

Na stanici se pružaju i usluge: prodaja autobuskih karata za međumesni, međunarodni, prigradski i gradski saobraćaj, kao i prodaja mesečnih karata za međumesni, prigradski i gradski saobraćaj, prodaja peronskih pojedinačnih i mesečnih karata i prodaja karata za sezonske linije (Crna Gora).

Adresa: ul. Omladinska 2, SMEDEREVO

Telefon: +381 26 4622 245

Email: as.smederevo@lasta.rs

Lasta autobuska stanica Prokuplje

Lastina autobuska stanica u Prokuplju raspolaže sa 3 perona i montažnim staničnim objektom, u sklopu kojeg se nalaze dva lokala i restoran za zakup. Sa perona se održavaju polasci na međugradskim linijama, radnim danima oko desetak polazaka dnevno.

Na stanici se pružaju i usluge: prodaja autobuskih karata za međumesni i međunarodni saobraćaj, kao i prodaja putnog i zdravstvenog osiguranja.

Adresa: ul. Vasilija Đurovića Zarkog bb,
 PROKUPLJE

Telefon: +381 27 321 864 +381 27 329 864 M: +381 64 8323 851

Email: as.prokuplje@lasta.rs

Lasta autobuska stanica Barajevo

Radna jedinica RJ „Lasta- Barajevo“ deo je Lastine profitne organizacije za prigradski saobraćaj „PO Avala“. Obavlja lokalni prevoz na teritoriji opštine Barajevo i prigradski prevoz prema Beogradu. U njenom sastavu nalazi se autobuska stanica sa 6 perona i dva pomoćna, kao i autobaza za dnevnu negu vozila kao i Autoperionicu.

RJ Barajevo na 5 prigradskih linija realizuje 42 polaska radnim danom. U lokalnom saobraćaju na 37 linija, realizuje se 208 polazaka radnim danom. Prigradski polasci se realizuju i sa autobuskih stanica u PO Lasta Obrenovac i  PO Lasta Mladenovac.

Na stanici se pružaju usluge: prodaje dopune za Bus Plus, kao i izrada kartica za Bus Plus.

Adresa: ul. Svetosavska 63, BARAJEVO

Telefon: +381 11 8302 555

Email: as.barajevo@lasta.rs

Lasta autobuska stanica Lajkovac

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Valjevo“. Raspolaže sa 3 perona i staničnom zgradom u sklopu koje se nalaze 4 lokala. Sa njenih perona održavaju se polasci u Ugovorenom, gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju. Dnevno se realizuje 40 Lastinih polazaka i 87 polazaka drugih prevoznika, ukupno oko 130 polazaka.

Na stanici se pružaju i usluga: prodaja autobuskih karata za lokalni, gradski i međumesni saobraćaj.

Adresa: ul. Vojvode Mišića bb, 14 224 LAJKOVAC

Telefon: + 381 14 71 331

Email: as.lajkovac@lasta.rs

Lasta autobuska stanica Valjevo

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Valjevo“. Raspolaže sa 16 perona i staničnom zgradom usklopu koje se nalaze 4 lokala za zakup i 1 kiosk.

Sa njenih perona održavaju se polasci u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju. Na

16 prigradskih linija realizuju se 29 polaska, a na 9 gradskih linija 32 Lastina polaska. U međugradskom saobraćaju realizuje se 27 Lastinih polazaka, a ostalih prevoznika 28 polazaka.  Ukupno na dnevnom nivou radnim danom realizuje se 116 polazaka dnevno.

Na stanici se pružaju i usluge: prodaja autobuskih karata za međumesni saobraćaj, rezervacija, prodaja peronskih i mesečnih karata.

Adresa: ul. Hajduk Veljkova 2, VALJEVO

Telefon: +381 14 221 482

Email: as.valjevo@lasta.rs

Lasta autobuska stanica Smederevska Palanka

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Smederevska Palanka“. Raspolaže sa 12 perona a ima i stanice u Selevcu, Azanji i Kusatku.U sklopu stanične zgrade nalazi se restoran i kiosk, a u sklopu tri manje stanice postoje lokali u zakupu ili slobodni.

Sa perona ove Lastine stanice održavaju se polasci u gradskom, prigradskom, međumesnom i međunarodnom  saobraćaju. Prigradski saobracaj se odvija na 25 linija sa 105 polazaka dnevno, gradski saobraćaj na 2 gradske linije sa 25 polazaka dnevno, 2 međumesna polaska PO Laste Smederevo, 14 međugradskih polazaka drugih prevoznika, kao i dva polaska nedeljno na međunarodnoj liniji drugog prevoznika.

Na stanici se pružaju i usluge: prodaja autobuskih karata za prigradski, međumesni i međunarodni saobraćaj, prodaja autobuskih karata za sezonske linije (Crna Gora).

Adresa: ul. Olge Milošević 36,
SMEDEREVSKA PALANKA

Telefon: +381 26 317 199

Email: as.palanka@lasta.rs

Lasta autobuska stanica Obrenovac

Autobuska stanica PO „Laste-Obrenovac“ raspolaže sa 18 perona. U sklopu stanične zgrade nalaze se i dva lokala i poslovnica Lastine turističke agencije.

Sa njenih perona održavaju se polasci na 3 prigradske linije, sa realizacijom 40 polaska radnim danom. Na 55 lokalnih linija se realizuje 299 polazaka radnim danom. Na stanici se pružaju i usluge prodaje  autobuskih karata za međumesni saobraćaj,dopune za Bus Plus i izrada Bus Plus kartica, kao i prodaja mesečnih i pojedinačnih peronskih karata.

Adresa: ul. Kralja Aleksandra I br 20, OBRENOVAC

Telefon: +381 11 8721 284

Email: as.obrenovac@lasta.rs

Lasta autobuska stanica Inđija

Autobuska stanica u Inđiji posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Srem“. Raspolaže sa 10 perona, sa kojih se održavaju polasci u gradsko-prigradskom i međumesnom saobraćaju. U sklopu stanične zgrade nalazi se jedan kiosk, dva lokala i restoran.

Prigradski prevoz putnika se obavlja  na 3 linije sa 55 polazaka dnevno, postoje i 2 gradske linije sa 22 polaska dnevno.

Na stanici se pružaju i usluge: prodaja autobuskih karata za prigradski, međumesni i međunarodni saobraćaj, kao i prodaja autobuskih karta za sezonske linije (Crna Gora i Hrvatska).

Adresa: ul.Sonje Marinković bb, INĐIJA

Telefon: +381 22 561 409

Email: as.indjija@lasta.rs

Lasta autobuska stanica Stara Pazova

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Srem“ i raspolaže sa 12 perona. U sklopu stanične zgrade nalazi se jedan lokal, 4 kioska, službeni poslovni prostor, konferencijska sala. Sa njenih perona održavaju se polasci u gradskom, prigradskom, međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Prigradski prevoz odvija se  na 12  linija  sa 146 polazaka dnevno, 15 međumesnih i jednu međunarodnu liniju, sa ukupno realizovanih 180 polazaka dnevno.

Na stanici se pružaju i usluge: prodaje pojedinačnih, relacijskih, sezonskih i međunarodnih autobuskih karata.

Adresa: ul. Ćirila i Metodija 22, STARA PAZOVA

Telefon: +381 22 311 617

Email: as.srem@lasta.rs

As Smedereovo

Adresa:

Telefon:

Email: