Verifikovano uspešno održavanje sistema

dec 23. 2011.

U poslednjem kvartalu decembra 2011. godine uspešno su izvršene nadzorne provere sertifikacionog tela SGS-a iz Švajcarske za sve poslovne procese u SP Lasta, čime je verifikovano uspešno održavanje sistema prema standardima ISO 9000 i  ISO 14000.