Ovde možete pogledati i preuzeti finansijske i ekonomske izveštaje o poslovanju SP LASTA AD 

 
Ekonomski pokazatelji / Skupština akcionara SP “Lasta” – odluke vezane za finansijske izveštaje
2023.godina: 
     
1. Godišnji pojedinačni finansijski izveštaj za 2023. godinu
     2. Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2023. godinu
2022.godina:
     
1. Redovan polugodišnji finansijski izveštaj za 2022. godinu
     2. Redovan konsolidovani polugodišnji finansijski izveštaj za 2022. godinu
     3. Godišnji pojedinačni finansijski izveštaj za 2022. godinu
     4. Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2022. godinu
2021. godina:
 1. Godišnji konsolidovani finansijski izveštaji za 2021. godinu
 2. Godišnji pojedinačni finansijski izveštaji za 2021. godinu
 3. Korigovani redovan godišnji finansijski izveštaj za 2021. godinu
 4. Korigovan konsolidovan godišnji finansijski izveštaj za 2021. godinu
2020. godina:
 1. Godišnji pojedinačni finansijski izveštaj za 2020 godinu
 2. Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2020 godinu
 3. Polugodišnji pojedinačni finansijski izveštaj sp lasta za 2020
 4. Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj sp lasta za 2020
2019. godina:
 1. Godišnji finansijski izveštaj za sp lasta za 2019 godinu – korigovani 
 2. Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za sp lasta za 2019 godinu – korigovani 
 3. Godišnji finansijski izveštaj 2019 
 4. Konsolidovani godišnji izveštaj 2019 
 5. Polugodišnji finansijski izveštaj sp lasta za 2019 godinu
 6. Konsolidovani polugodišnji finansijski izveštaj za 2019. Godinu
2018. godina:
 1. Godišnji finansijski izveštaj sp lasta za 2018 godinu 
 2. Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2018. Godinu 
 3. Polugodišnji finansijski izveštaj sp lasta za 2018 godinu
 4. Konsolidovani polugodišnji finansijski izveštaj za 2018. Godinu 
2017. godina:
 1. Godišnji finansijski izveštaj za 2017. Godinu
 2. Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2017. Godinu 
 3. Konsolidovan polugodišnji finansijski izveštaj za 2017. Godinu
 4. Polugodišnji finansijski izveštaj za 2017. Godinu
2016. godina:
 1. Godišnji finansijski izveštaj za 2016. Godinu
 2. Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2016. Godinu
 3. Polugodišnji finansijski izveštaj za 2016. Godinu
 4. Konsolidovani polugodišnji finansijski izveštaj za 2016. Godinu 
 Skupština akcionara SP “Lasta” – odluke vezane za finansijske izveštaje:
 1. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti za 2017. Godinu 
 2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti za 2016. Godinu