Revija Lasta je časopis koji uređuje i izdaje Lasta , čiji je osnovni koncept postavljen još pre 44 godine. Uspešnost u poslovanju i ekspanzija preduzeća uslovili su veliki tiraž koji revija danas ima, a dobra distribucija omogućava velikom broju naših putnika i poslovnih partnera bolje upoznavanje sa aktivnostima najvećeg prevoznika Srbije i Jugoistočne Evrope.

 

Imajući to vidu, revija Lasta, osim kvalitetnog sredstva interne komunikacije, danas ima i ulogu značajnog promotera korporativne kulture

E-mail: redakcija@lasta.rs