Tehnički pregled

 

U Lastinom  Autocentru  na liniji Tehničkog pregleda  pruža se usluga i registracije vozila sa izdavanjem registracionih nalepnica i plaćanje takse za nalepnice bez odlaska u MUP.Takođe, pruža se usluga osiguranja vozila i baždarenje tahografa uz povoljne cene i način plaćanja. Nalepnice se izdaju za sve registarske oznake BG bez obzira kojoj opštini pripadaju.

U sklopu linije Tehničkog pregleda, nalaze se kancelarije za izdavanje polisa osiguranja osiguravajućih kuća: Dunav osiguranja i Generali osiguranja Srbija A.D.O. Takse za registracione nalepnice i tehnički pregled plaćaju se gotovinom ili platnim karticama.
Radno vreme  Tehničkog  pregleda je svakoga dana osim nedelje od 07-20 h.
Moguća je rezervacija termina za tehnički pregled na telefon: 011- 3402-444, ili na e-mail: tehnicki.pregled@lasta.rs.
Lasta više od četrdesetsedam  godina pruža uslugu kontrole tehničke ispravnosti vozila, koju obavlja ovlašćeni tim radnika sa dugogodišnjim iskustvom.
Kod popunjavanja prijave ,tj. rezervacije termina važne kategorije su date u cenovnicima.Prijava za obe stavke ide na isti e-mail tehnicki.pregled@lasta.rs

Cenovnici:

Usluge tehničkog pregleda
Usluge bazdarenja tahografa


 

REZERVACIJA TERMINA:

Na telefon: 011- 3402-444
ili Na email: tehnicki.pregled@lasta.rs