GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA S.P. LASTA A.D. BEOGRAD