GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA SP LASTA A.D. BEOGRAD