LASTA AUTOBUSKA STANICA LAJKOVAC

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Valjevo“. Raspolaže sa 3 perona i staničnom zgradom u sklopu koje se nalaze 4 lokala. Sa njenih perona održavaju se polasci u Ugovorenom, gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju. Dnevno se realizuje 40 Lastinih polazaka i 87 polazaka drugih prevoznika, ukupno oko 130 polazaka.

Na stanici se pružaju i usluga: prodaja autobuskih karata za lokalni, gradski i međumesni saobraćaj.

Adresa: ul. Vojvode Mišića bb, 14 224 LAJKOVAC

Telefon: + 381 14 71 331

Email: as.lajkovac@lasta.rs