LASTA AUTOBUSKA STANICA STARA PAZOVA

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Srem“ i raspolaže sa 12 perona. U sklopu stanične zgrade nalazi se jedan lokal, 4 kioska, službeni poslovni prostor, konferencijska sala. Sa njenih perona održavaju se polasci u gradskom, prigradskom, međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Prigradski prevoz odvija se  na 12  linija  sa 146 polazaka dnevno, 15 međumesnih i jednu međunarodnu liniju, sa ukupno realizovanih 180 polazaka dnevno.

Na stanici se pružaju i usluge: prodaje pojedinačnih, relacijskih, sezonskih i međunarodnih autobuskih karata.

Adresa: ul. Ćirila i Metodija 22, STARA PAZOVA
Telefon: 022 311 617 
Email: as.srem@lasta.rs