LISTA PRIZNATIH KVALIFIKACIJA PONUĐAČA KAO POTENCIJALNIH KUPACA NEOPASNOG OTPADA, KOJI NASTAJE U POSTUPKU RASHODA IMOVINE

LISTA PRIZNATIH KVALIFIKACIJA PONUĐAČA

KAO POTENCIJALNIH KUPACA OPASNOG OTPADA-ISTROŠENI OLOVNI AKUMULATORI SA ELEKTROLITOM, KOJI NASTAJE U POSTUPKU RASHODA IMOVINE

S.P. LASTA A.D.BEOGRAD obaveštava i sačinjava listu ponuđača, koji su se prijavili za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca neopasnog otpada, koji nastaje u postupku rashoda imovine, po objavljenom javnom pozivu od 11.06.2018.godine:

1. PD EURO-METAL B&B D.O.O. Osipaonica, Gajska br.5

2. PD RECIKLAŽNI CENTAR M.M.L. DOO Beograd, 29.novembra 11 v

3. METALIKA PROMET 1999 DOO Beograd – Novi Beograd, Vinogradska 135 d

4.WEG KOLEKTOR iz Beograda, Ljutice Bogdana 1a

5. NEBOS iz Sevojna, Prvomajska bb

od kojih su priznate kvalifikacije sledećim ponuđačima na osnovu dostavljene tražene dokumentacije po javnom pozivu:

  1. PD EURO-METAL B&B D.O.O. Osipaonica
  1. PD RECIKLAŽNI CENTAR M.M.L. DOO Beograd
  2. METALIKA PROMET 1999 DOO Beograd,

dok ponuđačima:

4.WEG KOLEKTOR iz Beograda, Ljutice Bogdana 1a i

5. NEBOS iz Sevojna, Prvomajska bb,

nisu priznate kvalifikacije potencijalnog kupca neopasnog otpada, koji nastaje u postupku rashoda imovine, po objavljenom javnom pozivu, jer nisu dostavili kompletnu traženu dokumentaciju i posle ostavljenog naknadnog roka.

 

Dopis u PDF formatu:
Pred.Komisije za licitaciju, likvidaciju

 i otuđenje rashodovane imovine

S.P.”LASTA” A.D. BEOGRAD

                                                                                                              Ivica Ilić, s.r.
  •  
  •