LISTA PRIZNATIH PONUĐAČA ZA OPASAN OTPAD – ELEKTRONSKI I ELEKTRIČNI OTPAD

LISTA PRIZNATIH KVALIFIKACIJA PONUĐAČA

KAO POTENCIJALNIH KUPACA OPASNOG OTPADA-ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI , KOJI NASTAJE U POSTUPKU RASHODA IMOVINE
S.P. LASTA A.D.BEOGRAD obaveštava i sačinjava listu ponuđača, koji su se prijavili za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca opasnog otpada – električni i elektronski, koji nastaje u postupku rashoda imovine, po ponovljenom javnom pozivu od 19.06.2018.godine:

PD RECIKLAŽNI CENTAR M.M.L. DOO Beograd, 29.novembra 11 v,
Komisija za licitaciju, likvidaciju i otuđenje rashodovane imovine S.P.”LASTA” A.D. BEOGRAD, utvrdila je da je ponuđač, PD RECIKLAŽNI CENTAR M.M.L. DOO Beograd, 29.novembra 11 v, dostavio kompletnu traženu dokumentaciju, na osnovu koje mu je priznata kvalifikacija potencijalnog kupca opasnog otpada – elektronski i električni, koji nastaje u postupku rashoda imovine.
Dopis u PDF formatu:
Pred.Komisije za licitaciju, likvidaciju

 i otuđenje rashodovane imovine

S.P.”LASTA” A.D. BEOGRAD

                                                                                                              Ivica Ilić, s.r.
  •  
  •