NOVI MINIBUSEVI U LASTI

 

 

Lastin vozni park danas je obnovljen sa 10 novih  mini-buseva marke ISUZU TURQUOISE turističkog tipa. Kapacitet vozila je 28+1+1 sedišta, sa ugrađenom audio-video opremom. Jedan od  minibuseva pripada kategoriji Vip vozila, sa kožnim sedištima i drugom sadržajnijom opremom što ga  svrstava u ovu kategoriju.

 

Minibusevi će biti raspoređeni po Lastinim poslovnim organizacijama, a biće angažovani u vanlinijskom saobraćaju za turističke ture.Obnova voznog parka u Lasti nastaviće se i u narednom periodu.  Do sredine marta u Lastu će stići novi kontingent autobusa prigradskog tipa, za potrebe  Lastinih poslovnih organizacija koje obavljaju prevoz u prigradskom i lokalnom saobraćaju.