OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ 18.-OJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA SP „LASTA“ A.D.