OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA LASTA A.D.