OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA SP „LASTA“ A.D.