ODLUKA O ODLAGANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA S.P. „LASTA“ A.D. BEOGRAD I SAZIVANJU PONOVLJENE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA S.P. „LASTA“ A.D. BEOGRAD