POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA SP “LASTA” A.D. BEOGRAD

(Prva strana dokumenta)