SAOPŠTENJE O PROMENI RUKOVODSTVA SP LASTA

Nadzorni odbor SP Lasta, na čelu sa g. Sašom Milićević, izvinjava se svim našim putnicima, a pogotovu sugradjanima iz Mladenovca, koji su jutros kasnili na posao, fakultet, školu.

Tim povodom održana je sednica nadzornog odbora na kojoj je doneta sledeća odluka:

Razrešava se dužnosti dosadašnji generalni direktor g. Toni Gajič i imenuje se za v.d. generalnog diretora g. Vladan Sekulić, dosadašnji izvršni direktor SP Lasta.

Razlog za razrešenje, sada već bivšeg generalnog direktora, je neblagovremeno informisanje predsednika i članova nadzornog odbora SP Lasta o stanju u kompaniji kao i neblagovremeno postupanje ka rešavanju problema a po preporuci nadzornog odbora.

V.d. generalni direktor g. Vladan Sekulić je odmah pristupio radnim zadacima  i ispunjenju obećanja da će SP Lasta do petka, 08.03.2019 godine, izaći pred zaposlene sa konkretnom ponudom.

Kao primarni zadatak v.d. generalni direktor, Vladan Sekulić će postaviti nove standarde i procedure koje će doprineti bržem razvoju SP Lasta a.d. Beograd.

Marketing služba

SP Lasta a.d. Beograd

Preuzmite dokumenta: