SAOPŠTENJE POVODOM DOGADJAJA U PO MLADENOVAC

 
Dana 03.03.2019. u poslovnoj organizaciji SP „Lasta“ – Mladenovac, okupio se odredjeni broj radnika koji ne pripadaju ni jednom reprezentativnom sindikatu, a putem elektronskih medija i društvenih mreža, najavili štrajk.

S obzirom da štrajk koji su danas započeli, nije u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o štrajku i Kolektivnim ugovorom S.P.“Lasta“ i procedurama, ispred izvršnog odbora SP „Lasta“, direktor Vladan Sekulić je sa zaposlenima u Mladenovcu, ipak održao konstruktivni sastanak.

Naglašeno je da svoja prava zaposleni mogu da ostvare ispred reprezentativnih sindikata, da moraju poštovati Zakon, a rukovodstvo kompanije se neće mešati u rad sindikata, te svoje nesuglasice moraju sami da rešavaju i podsetio ih je da su plate za vozno i tehničko osoblje povećane prošle godine.

Interesantno je da se sve ovo dešava u trenutku kada je rukovodstvo kompanije otpočelo pregovore sa reprezentativnim sindikatima u S.P.“Lasta“ u pogledu zaključivanja novog Kolektivnog ugovora kojim će se zaposlenima obezbediti dodatna prava.

Takodje, donete su odluke od strane organa upravljanja koje će omogućiti da zarada vozača autobusa u S.P.“Lasta“, u februaru mesecu 2019. godine bude povećana, na način na koji će se efektivni rad dodatno stimulisati.

Paralelno sa navedenim, Stručne službe naše kompanije intezivno rade na novom Pravilniku o vrednovanju doprinosa voznog osoblja koji će omogućiti da isti budu što bolje nagrađeni za svoj rad.

Obzirom na prethodno navedeno, rukovodstvo S.P.“Lasta“a.d. Beograd na čelu sa Nadzornim odborom je u granicama svojih finansijskih mogućnosti, te ovlašćenja, napravilo niz poteza koji omogućavaju bolji finansijski položaj, pa ističemo da apsolutno ne postoji nijedan razlog za otpočinjanje tzv. „štrajka gladju“ od strane malog broja zaposlenih u PO Lasta Mladenovac.

Nadzorni odbor, na čelu sa gospodinom Sašom Milićević, vrši redovnu proveru učinka i posvećenosti poslu celokupnog rukovodstva SP „Lasta“ te shodno rezultatima preuzima zakonske korake.

Nadamo se da je cilj ovog skupa danas rešavanje internih problema, jer u protivnom biće jasni motivi današnjeg protesta i političke konotacije a rukovodstvo kompanije će shodno odredbama Zakona o radu, Zakona o štrajku i Kolektivnog ugovora S.P.“Lasta“a.d. Beograd, preduzeti sve potrebne radnje i mere, ne bi li obezbedilo normalno funkcionisanje preduzeća, te obavljanje osnovne delatnosti- prevoza putnika u drumskom saobraćaju.
Marketing služba

SP Lasta a.d. Beograd